Suva koža psa, potencijalni izazivač zdravstvenih tegoba